Новини

Покана за участие в учредително събрание за създаване на МИГ Борован-Враца-Вършец
 07.11.2023 09:17

ЗАПОВЕД №РД-130 ОТ 02.11.2023Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА СВИКВАНЕ НА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА ИЗБОРИТЕ НА 29.10.2023Г.
 02.11.2023 13:54

ЗАПОВЕД №РД-130 ОТ 02.11.2023Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА СВИКВАНЕ НА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВ

СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.62А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
 30.10.2023 14:19

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ/НЕОДОБРЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО СЦ 2 И СЦ3 ПО ПРОЕКТ“ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG05SFPR002-2.003“ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021 – 2027“
 27.10.2023 16:30

Списък на одобрени/неодобрени кандидати 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 28.10.2023Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН
 24.10.2023 14:04

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 28.10.2023Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО СЦ 2 И СЦ3 ПО ПРОЕКТ“ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА БОРОВАН
 24.10.2023 13:04

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В  КОНКУРС

СЪОБЩЕНИЕ
 20.10.2023 15:58

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА , свързана с изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“,
 18.10.2023 16:42

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА , свързана с изпълн

Обява за удължаване на срока за прием на документи по проект "Бъдеще за децата в Община Борован"
 18.10.2023 11:22

Обява за удължаване на срока за прием на документи по проект "Бъдеще за децата в Община Боро

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023Г.
 14.10.2023 16:10

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВ

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
 12.10.2023 12:17

Заповед за НЧ Малорад
 11.10.2023 14:46

Заповед за НЧ Малорад

Заповед НЧ-Борован
 11.10.2023 14:44

Заповед НЧ-Борован

Заповед НЧ-Добролево
 11.10.2023 14:43

Заповед НЧ-Добролево

Заповед НЧ-Нивянин
 11.10.2023 14:42

Заповед НЧ-Нивянин