Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА
 06.10.2023 10:55

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО СЦ 2 И СЦ3 ПО ПРОЕКТ“ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА БОРОВАН“
 04.10.2023 15:01

Обявление за провеждане на конкурс по проект "Бъдеще за децата" 

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА БОРОВАН
 29.09.2023 16:03

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА БОРОВАН
 29.09.2023 16:01

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Враца
 28.09.2023 13:26

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Враца

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина
 28.09.2023 13:23

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "Дунавски район" с Изх.№ ЗЗ-04-56(9) от 26.09.2023г.
 27.09.2023 16:50

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.
 20.09.2023 14:52

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ОСНОВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 20.09.2023 14:44

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ

УВЕДОМЛЕНИЕ от ЕРМ ЗАПАД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА 19.09.2023Г.ОТ 9,00Ч. ДО 15,00Ч. ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: ЕЛ.ПР.АГИНО 20 ЗА БОРОВАН И С.СИРАКОВО
 18.09.2023 08:57

УВЕДОМЛЕНИЕ от ЕРМ ЗАПАД ЗА ПРЕКЪ

Покана за консултации връзка с назначаването на СИК за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 15.09.2023 16:38

ДО РЪКОВОДСТВАТА/ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА : Коалиция „ГЕРБ – СДС“ Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПП „ДВИЖ

Списък на не допуснати кандидати за съдебни заседатели
 14.09.2023 16:20

Списък на допуснати кандидати за съдебни заседатели за РС-Б.Слатина
 14.09.2023 16:18

Списък на допуснати кандидати за съдебни заседатели за ОС - Враца
 14.09.2023 16:16

Уведомление за приемен ден на Началника на РУ-Бяла Слатина с граждани от с.Нивянин
 14.09.2023 12:01

Уведомление за приемен ден на Началника на РУ-Бяла Слатина с граждани от с.Нивянин