Новини

Уведомление за инвестиционно предложение
 21.06.2022 16:47

Уведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 16.06.2022 10:57

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Покана за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на (ВОМР)
 14.06.2022 14:29

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 07.06.2022 16:26

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 07.06.2022 16:25

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Предварително уведомление от "Електроразпределителни мрежи Запад" АД
 06.06.2022 10:25

" Електроразпределителни мрещи Запад " АД уведомява клиентите си, че на 08.06.2022г. за периода от 09,00часа до 16,00часа ще има прекъсване на ел.захранването за село Борован.   Моля, да ни извините за предиз

СЪОБЩЕНИЕ ДО КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН за извършване на наземно пръскане против комари с препарат ФОВАЛ ЕК на 02.06.2022г.
 02.06.2022 14:29

СЪОБЩЕНИЕ ДО КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН за извършване на наземно пръскане против комари с

Заповед за забрана за събиране на липов цвят №131 от 02.06.2022г.
 02.06.2022 13:49

Заповед за забрана за събиране на липов цвят №131 от 02.06.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.18А,АЛ.10 ОТ АПК ДО Г-Н ПЕТЪР ДЕЛЕВ
 26.05.2022 14:24

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 20.05.2022 10:34

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БОРОВАН
 20.05.2022 10:33

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 20.05.2022 10:32

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Заповед на Кмета на Община Борован, относно определен маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада в с. Борован през 2022 година
 21.04.2022 13:53

Заповед на Кмета на Община Борован, относно определен маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада  в с. Борован през 2022 година

Кампания "Капачки за бъдещето" - съобщение
 13.04.2022 16:21

Уважаеми жители на община Борован,  във връзка с ин

ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БОРОВАН – КОМПОНЕНТ 2“.
 13.04.2022 10:15

През месец април 2022 година община Борован подписа допълнително споразуме за продължение Проект „ПАТРОНАЖНА НА ГРИЖА + В ОБЩИНА БОРОВАН –