Новини

Съобщение за обявяване на конкурс за избор на здравен медиатор в община Борован
 20.01.2021 10:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА БОРОВАН Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотив

Съобщение за консултации на екологична оценка към ОУПО
 20.01.2021 08:45

Децета на Борован получиха подаръци по инициатива на кмета на община Борован
 18.12.2020 14:13

Днес Заместник кметът на Община Борован Илияна Донкова връчи подаръците на к

СЪОБЩЕНИЕ до всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земемеделски култури
 11.12.2020 13:14

Обява във връзка с проект "Осигуряване на топъл обяд"
 09.12.2020 11:10

В изпълнение на Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Борован", Община Борован  обявява  кампанията за прием на заявления-декларации  от кандидати, желаещи да им се предоставя топъл обяд за периода 04.01.2021-27.04.20

Община Борован се включва в благотворителна кампания в помощ на малкия Дейвид
 02.12.2020 08:03

В сградата на общинска администрация Борован в център за административно обс

Събщение на ЧЕЗ
 30.11.2020 08:19

Заповед № 280/23.10.2020г.на Кмета на община Борован
 23.10.2020 12:31

Събощение във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие
 23.10.2020 08:19

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на Община за периода 2021-2027 г., в Община Борован е създаден

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
 20.10.2020 13:36

ОБРЪЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Обръщам се към вас по повод Деня на община Борован и традиционните събори на кметствата. Трудно се взема решение да бъде отменен празника на общината и съборите. Причината за това е

Обръщение от инж. Десислава Тодорова
 20.10.2020 10:36

ОБРЪЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Обръщам се към вас по повод Деня на община Борован и традиционните събори на кметствата. Трудно се взема решение да бъде отменен празника на общината и съборите. Причината

Регистрация на водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.
 20.10.2020 10:08

Регистрация на водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.

ОУПО - Предварителн проект
 20.10.2020 09:20

ОУПО - Предварителн проект

Инвестиционно предложение по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Борован, с възложител Община Борован.
 16.10.2020 05:56

Инвестиционно предложение по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Борован, с възложи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ПСИХОЛОГ по проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован”
 12.10.2020 08:51

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ПСИХОЛОГпо проект „Аз,