Новини

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ОМП
 20.11.2023 11:42

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ОМП

СЪОБЩЕНИЕ
 17.11.2023 12:42

  Ремонтни дейности в подстанция на ЕСО налагат прекъсвания на електрозахранването в населени места в общини Бяла Слатина, Борован, Хайредин и Враца, област Враца на 20 и 24 ноември 2023 г.  

Заповед - Забрана продажба на животни по пазарите
 16.11.2023 16:53

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕРМ-ЗАПАД ЕАД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА 20.11.2023Г.
 15.11.2023 16:00

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023Г.
 09.11.2023 15:14

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с произведените избори за общински съветници и кметове произведени на 29 октомври 2023г., Общинска администрация – Борован уведомява членов

Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанска 2023 - 2024г.с. Борован
 09.11.2023 15:12

Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанска 2023 - 2024г.с. Борован

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИE НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец”
 09.11.2023 10:41

Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанска 2023 - 2024г.с. Нивянин
 07.11.2023 13:01

Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанска 2023 - 2024г.с. Нивянин

Покана за участие в учредително събрание за създаване на МИГ Борован-Враца-Вършец
 07.11.2023 09:17

ЗАПОВЕД №РД-130 ОТ 02.11.2023Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА СВИКВАНЕ НА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА ИЗБОРИТЕ НА 29.10.2023Г.
 02.11.2023 13:54

ЗАПОВЕД №РД-130 ОТ 02.11.2023Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА СВИКВАНЕ НА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВ

СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.62А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
 30.10.2023 14:19

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ/НЕОДОБРЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО СЦ 2 И СЦ3 ПО ПРОЕКТ“ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG05SFPR002-2.003“ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021 – 2027“
 27.10.2023 16:30

Списък на одобрени/неодобрени кандидати 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 28.10.2023Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН
 24.10.2023 14:04

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 28.10.2023Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО СЦ 2 И СЦ3 ПО ПРОЕКТ“ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА БОРОВАН
 24.10.2023 13:04

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В  КОНКУРС

СЪОБЩЕНИЕ
 20.10.2023 15:58