СЪОБЩЕНИЕ

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,

Във връзка с предстоящите избори  за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,

Общинска администрация – Борован уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата:

1.  Заявление-декларация за вписване в избирателния списък - част II от гражданин на друга държава-членка на ЕС

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската

администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за

вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес. Задължително се прилага документ от

ТЕЛК или НЕЛК – 12.10.2019 г. /включително/;

3. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирател, чийто постоянен и

настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния

списък по настоящ адрес – 12.10.2019 г. /включително/;

 4. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на ЕС

5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - всеки избирател може

да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до

кмета на общината/кметството – до 19.10.2019 г. /включително/;

7. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си

право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са

подали заявление в срока по чл. 37, ал.1 от Изборния кодекс, могат да гласуват с подвижна

избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е

назначена подвижна секционна избирателна комисия. Задължително се прилага документ от

ТЕЛК или НЕЛК – до 21.10.2019 г. /включително/.

Заявленията се подават в сградата на Община Борован, „Център за информация и

услуги“ и в съответните кметства на територията на община Борован.

Всеки избирател може да направи справка в избирателния списък по ЕГН на телефон 091479460.

 


Документи за сваляне

График за раздаване на изборни книжа и материали за Втори тур на Избори за кмет на Община Борован.
размер: 17 KB
дата: 01.11.2019 10:59
Списък на заличените лица
размер: 17 KB
дата: 31.10.2019 14:53
Съобщение
размер: 61 KB
дата: 22.10.2019 08:50
Съобщение
размер: 176 KB
дата: 17.10.2019 12:53
Списък на заличените лица
размер: 21 KB
дата: 16.10.2019 16:43
Заповед за забрана на алкохол
размер: 172 KB
дата: 16.10.2019 16:30
Заповед образуване ПСИК
размер: 179 KB
дата: 14.10.2019 12:04
Покана за консултации ПСИК
размер: 188 KB
дата: 10.10.2019 12:28
Заповед
размер: 186 KB
дата: 26.09.2019 16:15
Заповед агитационни материали
размер: 182 KB
дата: 26.09.2019 16:15
Съобщение разяснителна кампания ЦИК
размер: 99 KB
дата: 26.09.2019 11:45
Заповед утвърждаване адреси СИК
размер: 183 KB
дата: 21.09.2019 14:17
Съобщение
размер: 14 KB
дата: 18.09.2019 15:59
Приложение състави СИК
размер: 10 KB
дата: 13.09.2019 12:45
РЕШЕНИЕ № 1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК
размер: 20 KB
дата: 13.09.2019 12:45
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за определяне съставите на СИК
размер: 60 KB
дата: 13.09.2019 12:44
Покана за консултации СИК
размер: 186 KB
дата: 13.09.2019 12:43
Предварителни избирателни списъци за предстоящи местни избори 2019
размер: 101 KB
дата: 12.09.2019 11:34
Съобщение
размер: 50 KB
дата: 04.09.2019 10:40
Заповед №237/02.09.2019г. образуване на избирателни секции на територията на община Борован
размер: 1759 KB
дата: 02.09.2019 13:36
Заповед №235/29.08.2019г. за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Борован
размер: 130 KB
дата: 29.08.2019 13:32
Приложение 1 към решение №600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК
размер: 33 KB
дата: 13.08.2019 14:31
Приложение: Образец на поименно предложение за състав на ОИК
размер: 10 KB
дата: 13.08.2019 14:30
Покана за провеждане на консултации за съставяне на ОИК в община Борован за провеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019г.
размер: 115 KB
дата: 13.08.2019 14:29
Решение № 603-МИ от 12.08.2019г. на ЦИК
размер: 14 KB
дата: 13.08.2019 14:24
Решение № 600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК
размер: 22 KB
дата: 13.08.2019 14:23
Указ на президента № 163 обн. в Дв.бр.56 от 16.07.2019
размер: 134 KB
дата: 13.08.2019 14:22
Хронограма за изборите за общински съвет и кметове
размер: 273 KB
дата: 13.08.2019 14:21