СЪОБЩЕНИЕ

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,

 

Във връзка с предстоящите избори  за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,Общинска администрация – Борован уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата:

1.  Заявление-декларация за вписване в избирателния списък - част II от гражданин на друга държава-членка на ЕС

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската

3. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния

списък по настоящ адрес – 12.10.2019 г. /включително/;

4. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на ЕС

5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината/кметството – до 19.10.2019 г. /включително/;

7. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал.1 от Изборния кодекс, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Задължително се прилага документ от

ТЕЛК или НЕЛК – до 21.10.2019 г. /включително/.

Заявленията се подават в сградата на Община Борован, „Център за информация иуслуги“ и в съответните кметства на територията на община Борован.

Всеки избирател може да направи справка в избирателния списък по ЕГН на телефон 091479460.

График за раздаване на изборни книжа и материали за Втори тур на Избори за кмет на Община Борован.
01.11.2019 14:03
Свали
Списък на заличените лица
31.10.2019 14:06
Свали
Съобщение
22.10.2019 14:07
Свали
Съобщение произвеждането избори
17.10.2019 14:09
Свали
Списък на заличените лица
16.10.2019 14:11
Свали
Заповед за забрана на алкохол
16.10.2019 14:12
Свали
Заповед образуване ПСИК
14.10.2019 14:15
Свали
Покана за консултации ПСИК
10.10.2019 14:16
Свали
Заповед
26.09.2019 14:17
Свали
Заповед агитационни материали
26.09.2019 14:19
Свали
Съобщение разяснителна кампания ЦИК
26.09.2019 14:21
Свали
Заповед утвърждаване адреси СИК
21.09.2019 14:23
Свали
Съобщение
18.09.2019 14:25
Свали
Приложение състави СИК
13.09.2019 14:26
Свали
РЕШЕНИЕ № 1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК
13.09.2019 14:27
Свали
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за определяне
13.09.2019 14:28
Свали
Покана за консултации СИК
13.09.2019 14:30
Свали
Предварителни избирателни списъци за
12.09.2019 14:31
Свали
Съобщение
04.09.2019 14:33
Свали
Заповед №237/02.09.2019г. образуване на избирателни секции на територията на община Борован
02.09.2019 14:34
Свали
Заповед №235/29.08.2019г. за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Борован
29.08.2019 14:36
Свали
Приложение 1 към решение №600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК
13.08.2018 14:37
Свали
Приложение: Образец на поименно предложение за състав на ОИК
13.08.2019 14:37
Свали
Покана за провеждане на консултации за съставяне на ОИК в община Борован за провеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019г.
13.08.2018 14:39
Свали
Указ на президента № 163 обн. в Дв.бр.56 от 16.07.2019
16.07.2019 14:42
Свали
Хронограма за изборите за общински съвет и кметове
13.08.2018 14:43
Свали
Решение № 603-МИ от 12.08.2019г. на ЦИК
13.08.2019 14:58
Свали
Решение № 600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК
13.08.2019 14:59
Свали